Warning: include(lib/utilities_function.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\WWW\ewtadmin\ewt\sisaket\download_list.php on line 10

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'lib/utilities_function.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\WWW\ewtadmin\ewt\sisaket\download_list.php on line 10
Download
 
                                                        
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ 
 
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ
 

สาระน่ารู้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตอนที่ 10
 •  ดูทั้งหมด
  I SISAKET
 • วีดีทัศน์ผลงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
 •  ดูทั้งหมด
   
  ข่าวกิจกรรมสำนักงาน
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์ภาคการเกษตร ในจังหวัดศรีสะเกษ (19/03/2562)
  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์ภาคการเกษตร ในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาสหกรณ์ที่มีหนี้ค้างนาน ขาดทุนสะสม ขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิกและปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และเพิ่มโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งเจริญเติบโตและยั่งยืนในสหกรณ์ โดยมี นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 (13/03/2562)
  วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสุดธิภา มูลศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ หัวหน้าสายสอบบัญชีที่ 6 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมการตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1 (11/03/2562)
  วันที่ 11 มีนาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดย นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ หัวหน้าสายสอบบัญชีที่ 3 ร่วมประชุมการตรวจติดตาม
    สตส.ศรีสะเกษ เข้ากำกับสอนแนะและติดตามการจัดทำงบทดลอง/งบการเงิน ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 2 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม (08/03/2562)
  วันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดย นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาว สินัฏตา วรนุช หัวหน้าสายสอบบัญชีที่ 5
  อ่านทั้งหมด..     

  เอกสารการประชุม

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาสรับสมัคร

  Hot Issue
   HOT ISSUE กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  ข่าวท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
   ข่าวท้องถิ่น

  สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ

  Service


  ข่าวเปิดสอบงานราชการ

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  ค้นหาขั้นสูง
  ดาวน์โหลด > เอกสารการประชุม
  ชื่อเอกสาร ขนาด (KB.) จำนวนโหลด
  ♦    video conference 56-04-09.zip
  เอกสารประกอบการบรรยาย video conference เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer วันที่ 9 เมษายน 2556

       วันที่สร้าง :
  Fatal error: Call to undefined function date_display() in D:\WWW\ewtadmin\ewt\sisaket\download_list.php on line 229