นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ 
 
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ
 

สาระน่ารู้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตอนที่ 10
 •  ดูทั้งหมด
  I SISAKET
 • วีดีทัศน์ผลงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
 •  ดูทั้งหมด
   
  ข่าวกิจกรรมสำนักงาน
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรวังหิน จำกัด (19/08/2562)
  วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (19/08/2562)
  วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวสินัฏตา วรนุช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชีสายสอบบัญชีที่ ๕ ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (15/08/2562)
  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ ๑ และสายสอบบัญชีที่ ๘ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรพยุห์ จำกัด (15/08/2562)
  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอลงกรณ์ ประจันพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์การเกษตรพยุห์ จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
  อ่านทั้งหมด..     

  เอกสารการประชุม

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาสรับสมัคร

  Hot Issue
   HOT ISSUE กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  ข่าวท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
   ข่าวท้องถิ่น

  สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ

  Service


  ข่าวเปิดสอบงานราชการ

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  สำนักงานสหกรณ์ใหม่ สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย

  วันที่ 11 มี.ค. 2553

  นางกิตติวรรณ   เผ่าพันธ์  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  เป็นตัวแทนของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  มอบของที่ระลึก และแสดงความยินดีกับประธานกรรมการ  ผู้จัดการ และพนักงานของสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย  เนื่องในโอกาสทำบุญขึ้นสำนักงานสหกรณ์ใหม่  เมื่อวันที่ 11  มีนาคม  2553

           สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด จัดตั้งในปี พ.ศ. 2516    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกเผยแพร่หลักและวิธีการสหกรณ์และได้แนะนำให้เกษตรกรผู้จะใช้น้ำจากเครื่องยนต์สูบน้ำจากแม่น้ำมูล ในตำบลลิ้นฟ้า กิ่งอำเภอยางชุมน้อยได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์จากคำแนะนำดังกล่าว    ทำให้เกษตรกรผู้ที่สนใจและศรัทธาในหลักการและวิธีการสหกรณ์ได้รวมตัวกันขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด    เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2516 เลขทะเบียนที่ กสก. 33/2516   เป็นสหกรณ์ประเภทบริการ   มีสมาชิกครั้งแรกในการจัดตั้ง 151 คน มีทุนดำเนินงานครั้งแรก 59,150 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2516 นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับรองเปลี่ยนประเภทสหกรณ์บริการเป็นประเภทการเกษตรดำเนินงานในรูปสหกรณ์เอนกประสงค์  มาจนถึงปัจจุบัน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 290 หมู่ 8 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ   33190

   เข้าสู่ระบบ
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
  cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th