นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ 
 
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ
 

สาระน่ารู้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตอนที่ 10
 •  ดูทั้งหมด
  I SISAKET
 • วีดีทัศน์ผลงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
 •  ดูทั้งหมด
   
  ข่าวกิจกรรมสำนักงาน
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด (22/08/2562)
  วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอลงกรณ์ ประจันพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาเเฟเช้า” ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง (21/08/2562)
  วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาเเฟเช้า”
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ (21/08/2562)
  เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้งบการเงินในการบริหารสินเชื่อ"
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรวังหิน จำกัด (19/08/2562)
  วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
  อ่านทั้งหมด..     

  เอกสารการประชุม

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาสรับสมัคร

  Hot Issue
   HOT ISSUE กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  ข่าวท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
   ข่าวท้องถิ่น

  สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ

  Service


  ข่าวเปิดสอบงานราชการ

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  ศรีสะเกษจัดงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่และงานวันเกษตรกรปี 2553

  วันที่ 13 พ.ค. 2553

            สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษร่วมจัดงานคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่และงานวันเกษตรกรปี 2553 โดยจัดบอร์ดนิทรรศการ และให้ความรู้การทำบัญชีแก่เกษตรกร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ในงานจังหวัดศรีสะเกษจัดงานขึ้นเพื่อให้เกษตรกรได้ระลึกถึงความสำคัญของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  นายประวัติ  รัฐิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และงานวันเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกา ประจำปี 2553 ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ได้ร่วมจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  และเป็นการบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับงานวันเกษตรกร เนื่องในวันพืชมงคลและเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ระลึกถึงความสำคัญของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีเกิดขวัญกำลังใจที่จะพัฒนาอาชีพเกษตรให้ก้าวหน้าสืบไปภายในงานมีการจัดกิจกรรมโดยการให้บริการงานวิชาการเกษตรในทุกสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน รวมทั้งการมอบปัจจัยการผลิตการเกษตร เช่น พันธ์ข้าวพระราชทานฯ กิ่งพันธุ์มะม่วงหิมพานต์ เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์  รวมทั้งปุ๋ยหมักชีวภาพ เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด แก่เกษตรกรทีเข้าร่วมงานด้วย

   เข้าสู่ระบบ
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
  cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th