นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ 
 
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ
 

สาระน่ารู้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตอนที่ 10
 •  ดูทั้งหมด
  I SISAKET
 • วีดีทัศน์ผลงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
 •  ดูทั้งหมด
   
  ข่าวกิจกรรมสำนักงาน
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด (23/08/2562)
  วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวสินัฏตา วรนุช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชีสายสอบบัญชีที่ ๕ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จำกัดประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (23/08/2562)
  วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอลงกรณ์ ประจันพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้สอบบัญชีสายสอบบัญชีที่ ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ) (23/08/2562)
  วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอลงกรณ์ ประจันพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหา
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด (22/08/2562)
  วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอลงกรณ์ ประจันพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
  อ่านทั้งหมด..     

  เอกสารการประชุม

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาสรับสมัคร

  Hot Issue
   HOT ISSUE กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  ข่าวท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
   ข่าวท้องถิ่น

  สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ

  Service


  ข่าวเปิดสอบงานราชการ

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  การพัฒนาศักยภาพด้าน IT ให้แก่บุคลากรของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

  วันที่ 24 มิ.ย. 2553

                            นางสุภชาดา  เจียรนัยกูร  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่  24  มิถุนายน  2553  จำนวน  2  รุ่น  ประกอบด้วย  หลักสูตรการพัฒนาระบบ  IT   วิสาหกิจชุมชน และหลักสูตรการพัฒนาระบบ  IT  โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ณ ห้องปฏิบัติการ IT Learning Center สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  12  คน

          กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  4  ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  ในวันที่  24  มิถุนายน  2553  จำนวน  2  รุ่น  ประกอบด้วย

       1.  หลักสูตร  การพัฒนาระบบ IT  วิสาหกิจชุมชน  โดยจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่จ้างเหมาโครงการวิสาหกิจชุมชน จำนวน  7  คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่จ้างเหมามีความรู้  ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรมระบบบัญชี ระบบงานบัญชีแยกประเภทช่วยในการปฏิบัติงานให้กับวิสาหกิจชุมชนและสอนแนะให้คณะกรรมการฯ  สามารถนำไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินได้อย่างถูกต้อง  และรวดเร็ว

      2.  หลักสูตร  การพัฒนาระบบ  IT  โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ให้แก่ข้าราชการที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ   จำนวน  5  คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบเข้าใจในกระบวนการทำงานของโปรแกรมและสามารถนำไปสอนแนะให้กับครูและนักเรียนของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลรายงานทางการเงินการบัญชีของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน


   เข้าสู่ระบบ
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
  cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th