นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ 
 
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ
 

สาระน่ารู้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตอนที่ 10
 •  ดูทั้งหมด
  I SISAKET
 • วีดีทัศน์ผลงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
 •  ดูทั้งหมด
   
  ข่าวกิจกรรมสำนักงาน
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทุมพรพิสัย จำกัด (15/06/2562)
  เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวสินัฏตา วรนุช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ (12/06/2562)
  วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ การจัดทำบัญชีครัวเรือน “ เกษตรทฤษฎีใหม่ ” (12/06/2562)
  วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวสินัฏตา วรนุช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมงาน ๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ (07/06/2562)
  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอลงกรณ์ ประจันพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้สอบบัญชีสายสอบบัญชีที่ ๑ และผู้สอบบัญชีสายสอบบัญชีที่ ๘
  อ่านทั้งหมด..     

  เอกสารการประชุม

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาสรับสมัคร

  Hot Issue
   HOT ISSUE กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  ข่าวท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
   ข่าวท้องถิ่น

  สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ

  Service


  ข่าวเปิดสอบงานราชการ

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  การพัฒนาศักยภาพด้าน IT ให้แก่บุคลากรของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

  วันที่ 24 มิ.ย. 2553

                            นางสุภชาดา  เจียรนัยกูร  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่  24  มิถุนายน  2553  จำนวน  2  รุ่น  ประกอบด้วย  หลักสูตรการพัฒนาระบบ  IT   วิสาหกิจชุมชน และหลักสูตรการพัฒนาระบบ  IT  โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ณ ห้องปฏิบัติการ IT Learning Center สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  12  คน

          กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  4  ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  ในวันที่  24  มิถุนายน  2553  จำนวน  2  รุ่น  ประกอบด้วย

       1.  หลักสูตร  การพัฒนาระบบ IT  วิสาหกิจชุมชน  โดยจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่จ้างเหมาโครงการวิสาหกิจชุมชน จำนวน  7  คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่จ้างเหมามีความรู้  ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรมระบบบัญชี ระบบงานบัญชีแยกประเภทช่วยในการปฏิบัติงานให้กับวิสาหกิจชุมชนและสอนแนะให้คณะกรรมการฯ  สามารถนำไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินได้อย่างถูกต้อง  และรวดเร็ว

      2.  หลักสูตร  การพัฒนาระบบ  IT  โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ให้แก่ข้าราชการที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ   จำนวน  5  คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบเข้าใจในกระบวนการทำงานของโปรแกรมและสามารถนำไปสอนแนะให้กับครูและนักเรียนของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลรายงานทางการเงินการบัญชีของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน


   เข้าสู่ระบบ
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
  cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th