นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ 
 
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ
 

สาระน่ารู้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตอนที่ 10
 •  ดูทั้งหมด
  I SISAKET
 • วีดีทัศน์ผลงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
 •  ดูทั้งหมด
   
  ข่าวกิจกรรมสำนักงาน
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฟื้นฟูสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์จำกัด (13/09/2562)
  วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
    สตส.ศรีสะเกษ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ (30/08/2562)
  วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทร์ จำกัด (28/08/2562)
  วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอลงกรณ์ ประจันพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้สอบบัญชีสายสอบบัญชีที่ ๑ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทร์ จำกัด
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด (28/08/2562)
  วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชีสายสอบบัญชีที่ ๒ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด
  อ่านทั้งหมด..     

  เอกสารการประชุม

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาสรับสมัคร

  Hot Issue
   HOT ISSUE กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  ข่าวท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
   ข่าวท้องถิ่น

  สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ

  Service


  ข่าวเปิดสอบงานราชการ

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการ “ ๙๙๙ โปรแกรมบัญชี ๙๙๙ ความดีเพื่อพ่อหลวง ”

  วันที่ 1 ก.พ. 2554

   
                นายสิงห์ทอง  ชินวรรังสี  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาส  มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดทำโครงการ “ ๙๙๙  โปรแกรมบัญชี  ๙๙๙  ความดีเพื่อพ่อหลวง ” เพื่อให้สหกรณ์มีเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านบัญชี โดยส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์นำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรไปใช้ให้เกิดผลตามเป้าหมายการพัฒนาสหกรณ์ ขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                  สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ๙๙๙ โปรแกรมบัญชี  ๙๙๙  ความดีเพื่อพ่อหลวง นั้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสหกรณ์เป้าหมายทุกประเภท จำนวน ๙๙๙ สหกรณ์ทั่วประเทศ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม ๒๕๕๔

                  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ขอเชิญชวนสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมกันทำความดีโดยการช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรที่มีระบบข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้  ฉะนั้นการที่สหกรณ์
  ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  นอกจากสมาชิกสหกรณ์จะเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวแล้ว  เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลกับสหกรณ์เอง ทั้งการมีระบบข้อมูลที่ทันสมัย

  ให้บริการสมาชิกได้รวดเร็วแล้ว ยังจะเกิดความมั่นใจและเชื่อถือจากสมาชิกสหกรณ์นั้นๆ อีกด้วย

                 

              “...โครงการนี้เป็นโครงการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และสหกรณ์  ร่วมกันสร้างสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในระบบสหกรณ์  นั่นคือ  สหกรณ์จะมีเครื่องมือที่ดี ๆ ใช้  สามารถที่จะใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร  มาช่วยควบคุมการดำเนินงานให้โปร่งใสและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน   ผู้สอบบัญชีก็จะสามารถลดเวลาในการสอบบัญชีลง  โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบบัญชีให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ  ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับเงิน
  ปันผล  รวมถึงเงินเฉลี่ยคืนที่รวดเร็ว  นั่นคือสิ่งดี ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันสร้างความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวง
  ของเรา...
  ”  นายสิงห์ทอง กล่าว


   เข้าสู่ระบบ
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
  cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th