นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ 
 
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ
 

สาระน่ารู้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตอนที่ 10
 •  ดูทั้งหมด
  I SISAKET
 • วีดีทัศน์ผลงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
 •  ดูทั้งหมด
   
  ข่าวกิจกรรมสำนักงาน
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒ (19/09/2562)
  วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอลงกรณ์ ประจันพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมสัมมนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๒ และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานปี ๒๕๖๓ (18/09/2562)
  ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมสัมมนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๒
    สตส.ศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมรับฟัง ความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชี ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผ่านทาง Web Conference (18/09/2562)
  เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ตัวแทนจากสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฟื้นฟูสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์จำกัด (13/09/2562)
  วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
  อ่านทั้งหมด..     

  เอกสารการประชุม

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาสรับสมัคร

  Hot Issue
   HOT ISSUE กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  ข่าวท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
   ข่าวท้องถิ่น

  สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ

  Service


  ข่าวเปิดสอบงานราชการ

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำเครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss ให้ความรู้ คำปรึกษาด้านการเงิน

  วันที่ 1 ก.พ. 2554

                      สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  นำเครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน  CFSAWS:ss  ให้ความรู้  คำปรึกษาด้านการเงิน และตรวจสุขภาพทางการเงินการบัญชี  แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) โครงการบูรณาการการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี  นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ   เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

                     จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดสร้างกระแส เพื่อบูรณาการและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน“พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ” ๘๔ หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ขึ้น โดยมีส่วนราชการ ๒๑ หน่วยงาน ๒ ภาคธนาคาร ๓ ผู้บริหารท้องถิ่น ๑ ผู้นำท้องที่ ๗ องค์กรภาคประชาชน ในวันอังคารที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบึงหมอก หมู่ที่ ๙ ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้จากชุมชนต้นแบบ บ้านบึงหมอก ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล ที่มีการบริหารจัดการชุมชนประสบผลสำเร็จด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการออม การจัดการหนี้นอกระบบ และการจัดสวัสดิการชุมชน ได้บูรณาการ ๓ กิจกรรม มาดำเนินการพร้อมกัน ได้แก่ ๑.กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๓๔ หน่วยงาน ๒.กิจกรรม“รวมน้ำใจอาสาพัฒนาชุมชนไทย” เนื่องในวาระครบรอบ ๔๒ ปี จำนวน ๑๐๐ คน ๓.กิจกรรม “ชุมชนเข้มแข็งด้วยการออมแบบพอเพียง” จำนวน ๒๕๐ คน และ ๔.ผู้นำชุมชน อ.ราษีไศล ร่วมดำเนินการ ๕๐๐ คน 


   เข้าสู่ระบบ
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
  cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th