นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ 
 
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ
 

สาระน่ารู้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตอนที่ 10
 •  ดูทั้งหมด
  I SISAKET
 • วีดีทัศน์ผลงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
 •  ดูทั้งหมด
   
  ข่าวกิจกรรมสำนักงาน
    สตส.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่ราชการ (14/11/2562)
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาบริการ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่ราชการ ทุกวันพุธที่สองของเดือน
    สตส.ศรีสะเกษ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2/2563 (13/11/2562)
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาบริการ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่ราชการ ทุกวันพุธที่สองของเดือน
    สตส.ศรีสะเกษ เข้าประเมินความเสี่ยงและการสแกนธุรกรรมการดำเนินธุรกิจของ สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด (12/11/2562)
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชีสายสอบบัญชีที่ 3 และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เข้าประเมินความเสี่ยงและการสแกนธุรกรรม
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จำกัด (12/11/2562)
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จำกัด
  อ่านทั้งหมด..     

  เอกสารการประชุม

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาสรับสมัคร

  Hot Issue
   HOT ISSUE กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  ข่าวท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
   ครอบครัวข่าว3

   

  สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ

  Service


  ข่าวเปิดสอบงานราชการ

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำเครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss ให้ความรู้ คำปรึกษาด้านการเงิน

  วันที่ 1 ก.พ. 2554

                      สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  นำเครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน  CFSAWS:ss  ให้ความรู้  คำปรึกษาด้านการเงิน และตรวจสุขภาพทางการเงินการบัญชี  แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) โครงการบูรณาการการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี  นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ   เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

                     จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดสร้างกระแส เพื่อบูรณาการและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน“พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ” ๘๔ หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ขึ้น โดยมีส่วนราชการ ๒๑ หน่วยงาน ๒ ภาคธนาคาร ๓ ผู้บริหารท้องถิ่น ๑ ผู้นำท้องที่ ๗ องค์กรภาคประชาชน ในวันอังคารที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบึงหมอก หมู่ที่ ๙ ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้จากชุมชนต้นแบบ บ้านบึงหมอก ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล ที่มีการบริหารจัดการชุมชนประสบผลสำเร็จด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการออม การจัดการหนี้นอกระบบ และการจัดสวัสดิการชุมชน ได้บูรณาการ ๓ กิจกรรม มาดำเนินการพร้อมกัน ได้แก่ ๑.กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๓๔ หน่วยงาน ๒.กิจกรรม“รวมน้ำใจอาสาพัฒนาชุมชนไทย” เนื่องในวาระครบรอบ ๔๒ ปี จำนวน ๑๐๐ คน ๓.กิจกรรม “ชุมชนเข้มแข็งด้วยการออมแบบพอเพียง” จำนวน ๒๕๐ คน และ ๔.ผู้นำชุมชน อ.ราษีไศล ร่วมดำเนินการ ๕๐๐ คน 


   เข้าสู่ระบบ
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
  cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th