วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สตส.ศรีสะเกษ สอนประชาชนเรียนรู้รับ รู้จ่าย รู้ต้นทุนอาชีพ

วันที่ 25 มี.ค. 2554

        เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2554  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี  พร้อมทั้งให้ความรู้ในการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป  ในงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์พบประชาชน  ซึ่งจัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี  นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต       ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานและให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ
       ทั้งนี้ สำนักงานฯ หวังให้ประชาชนนำความรู้ด้านการจัดทำบัญชีที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างวินัยในการใช้จ่ายเงินต่อไปในอนาคต  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th