วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 5 ประสาน

วันที่ 9 เม.ย. 2554

                    เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 5 ประสาน โดยมี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.  จำกัด  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด  และสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ ร่วมแข่งขันกีฬา  การจัดงานและการแข่งขันกีฬาครั้งนี้    ทำให้เกิดความใกล้ชิดกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานและสหกรณ์อันเป็นการส่งเสริม   สร้างความรู้สึกที่ดี   เข้าใจกันและความร่วมมือร่วมใจกันมากขึ้นในการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพสมบูรณ์   แข็งแรง  ผ่อนคลาย  ช่วยให้การทำงานมีความสุขและสำเร็จยิ่งขึ้นได้ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ


 
 

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th