นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ 
 
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ
 

สาระน่ารู้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตอนที่ 10
 •  ดูทั้งหมด
  I SISAKET
 • วีดีทัศน์ผลงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
 •  ดูทั้งหมด
   
  ข่าวกิจกรรมสำนักงาน
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒ (19/09/2562)
  วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอลงกรณ์ ประจันพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมสัมมนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๒ และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานปี ๒๕๖๓ (18/09/2562)
  ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมสัมมนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๒
    สตส.ศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมรับฟัง ความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชี ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผ่านทาง Web Conference (18/09/2562)
  เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ตัวแทนจากสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฟื้นฟูสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์จำกัด (13/09/2562)
  วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
  อ่านทั้งหมด..     

  เอกสารการประชุม

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาสรับสมัคร

  Hot Issue
   HOT ISSUE กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  ข่าวท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
   ข่าวท้องถิ่น

  สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ

  Service


  ข่าวเปิดสอบงานราชการ

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ผ่านระบบทางไกล (VIDEO CONFERENCE) ณ ศูนย์ทรัพยากรบุคคลงานทาง(กรมทางหลวง) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

  วันที่ 14 มิ.ย. 2555

  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2555 เพื่อติดตามความ ก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความก้าวหน้าการพัฒนาโครงการตลาด สินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ (Repo Market) โครงการส่งเสริมสหกรณ์ลูกค้า ธกส. ใช้ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจฯ การร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 2555 การลดและการจัดเก็บกระดาษทำการ การพัฒนา ครูบัญชีตาม MOU กับกรมการศึกษานอกโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการพัฒนา ภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ การจัดตั้ง "สหกรณ์เคหสถานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด” ตลอดจนผลงานเด่นในรอบเดือนของ สตท. ทั้ง 10 ภาค การจัดอบรมและสัมมนา ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รวมทั้งโครงการประกวดชื่อกรมฯในมิติใหม่เพื่อ
  การพัฒนา และการจัดตั้งสำนักงานจังหวัดสาขา เป็นต้น ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทาง (กรมทางหลวง) จังหวัดชลบุรี
  ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ได้มีการถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference ไปยัง
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อจะได้ติดตามการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันด้วย ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับ นายวิทยา รักษาทิพย์ ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ด้วย

   เข้าสู่ระบบ
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
  cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th