นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ 
 
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ
 

สาระน่ารู้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตอนที่ 10
 •  ดูทั้งหมด
  I SISAKET
 • วีดีทัศน์ผลงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
 •  ดูทั้งหมด
   
  ข่าวกิจกรรมสำนักงาน
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (15/08/2562)
  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ ๑ และสายสอบบัญชีที่ ๘ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรพยุห์ จำกัด (15/08/2562)
  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอลงกรณ์ ประจันพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์การเกษตรพยุห์ จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๒ (14/08/2562)
  วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสุดธิภา มูลศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด (14/08/2562)
  วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ ประจันพล ผู้สอบบัญชี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
  อ่านทั้งหมด..     

  เอกสารการประชุม

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาสรับสมัคร

  Hot Issue
   HOT ISSUE กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  ข่าวท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
   ข่าวท้องถิ่น

  สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ

  Service


  ข่าวเปิดสอบงานราชการ

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  " Training Program Day 45 สหกรณ์ พลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี"

  วันที่ 12 ก.พ. 2553

                    นางสาวกัลยาณี   แซ่ตั้ง   นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  ร่วมงาน" Training Program Day 45 สหกรณ์ พลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี"

    การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากระบวการสหกรณ์โดยการเชื่อมโยงธุรกิจเครือข่าย เพื่อสร้างการแพร่กระจายการจัดการเชิงพื้นที่รายสินค้าและกลุ่มธุรกิจเป็นการสร้างเครือข่ายรายสินค้าระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ (Business to Business : B to B) และสหกรณ์กับชุมชนหรือผู้บริโภค (Business to Customer : B to C) ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการระบบการทำงานของโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Cooperative Full Pack Accunting Software : FAS) เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFAWS:ss และเครื่องมือตรวจสอบมูลค่าเพิ่มขององค์กร รวมทั้งนิทรรศการการจัดการต้นทุนประกอบอาชีพของสหกรณ์และเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรการพัฒนามาตรฐานการบัญชีด้วยเทคโนโลยีการบัญชีเต็มรูปแบบ การพัฒนามาตรฐานการบัญชีวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาระบบการควบคุมภายในรองรับกองทุนหมู่บ้าน ให้กับสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกองทุนหมู่บ้านภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี 2552-2553 การมอบของที่ระลึกให้กับครูบัญชีดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนให้กับโรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ มีผู้เข้าร่วมงานซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมและสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบและเครือข่ายในจังหวัดมหาสารคาม 45 สหกรณ์ ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ทั้งสิ้น 900 คน    ณ โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสุทินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553


   เข้าสู่ระบบ
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
  cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th