นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

 
นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
นางวนิดา พรโสภิณ 
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ
I SISAKET
 • วีดีทัศน์ผลงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
 • ที่นี่ ศรีสะเกษ [ตอนลุยสวนทุเรียนลุงเสริม]
 • ความลับของทุเรียนศรีสะเกษ I SISAKET
 •  ดูทั้งหมด

  New Cell
            โครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
            12 กุมภาพันธ์ 2552

                          นายมงคล  จันทร์ส่อง  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศ่รีสะเกษ  ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  โดยมีนางกิตติวรรณ  เผ่าพันธ์  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี  ระดับชำนาญการ  ซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้ สอนแนะวิธีการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงินของกิจกรรมสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการฯ  กิจกรรมสหกรณ์และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์พร้อมทั้งผู้บริหารโรงเรียน  จำนวน  25  คน  เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2552
   
   
   

   

   
   
   
   

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
  cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th