นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ 
 
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ
 

สาระน่ารู้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตอนที่ 10
 •  ดูทั้งหมด
  I SISAKET
 • วีดีทัศน์ผลงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
 •  ดูทั้งหมด
   
  ข่าวกิจกรรมสำนักงาน
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (21/09/2562)
  วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอลงกรณ์ ประจันพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมต้อนรับนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒ (19/09/2562)
  วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอลงกรณ์ ประจันพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมสัมมนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๒ และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานปี ๒๕๖๓ (18/09/2562)
  ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมสัมมนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๒
    สตส.ศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมรับฟัง ความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชี ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผ่านทาง Web Conference (18/09/2562)
  เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ตัวแทนจากสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
  อ่านทั้งหมด..     

  เอกสารการประชุม

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาสรับสมัคร

  Hot Issue
   HOT ISSUE กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  ข่าวท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
   ข่าวท้องถิ่น

  สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ

  Service


  ข่าวเปิดสอบงานราชการ

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  หน้าหลัก >> :: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ::
  วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
  ค้นหา :
  เฉพาะหมวด:: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ :: ข่าว/บทความทั้งหมด

  :: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ::

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมงาน มหกรรม โค - กระบือ เพื่อพัฒนาการเลี้ยง โค - กระบือ อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7
  14 มี.ค. 2552 10:40:38
  นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2552
  9 มี.ค. 2552 11:03:04
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกันทรลักษ์
  3 มี.ค. 2552
  นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ได้เป็นวิทยากรบรรยายใน หัวข้อ "วิชาการตรวจสอบสินค้า" ...
  26 ก.พ. 2552 15:41:47
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
  26 ก.พ. 2552 15:40:11
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนายมงคล จันทร์ส่อง ได้ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2552
  26 ก.พ. 2552 15:25:53
  “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2552” ณ บริเวณรอบสวนหย่อมหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
  25 ก.พ. 2552 15:38:29
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดอบรม โครงการต้นกล้าเศรษกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบาง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
  24 ก.พ. 2552 09:07:30
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดนิทรรศการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีและร่วมงานวันรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว หว่านปุ๋ยพืชสด ณ ทุ่งนาบ้านโนนเจริญ ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
  24 ก.พ. 2552
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ทำการสอนแนะการจัดทำบัญชี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ให้กับสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ในเขตอำเภอห้วยทับทัน และอำเภออุทุมพรพิสัย
  24 ก.พ. 2552
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ให้กับนักเรียน โรงเรียนตำรวจตะเวณชายแดนบ้านหนองใหญ่
  24 ก.พ. 2552 16:45:03
  นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายของรัฐ ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  23 ก.พ. 2552
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมงานวันรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวและหว่านพืชตระกูลถั่ว
  21 ก.พ. 2552 10:01:04
  อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีให้ความรู้กับเกษตรกรในศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน ณ แปลงสาธิตเกษตรผสมผสาน อ.อุทุมพรพิสัย และศูนย์วิสาหกิจชุมชน อ.กันทรารมย์
  17 ก.พ. 2552
  นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการ และนางสาวสุจิตตรา พงศ์พีระ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลุ่มภารกิจข
  14 ก.พ. 2552 10:02:57
  นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศ่รีสะเกษ ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โดยมีนางกิตติวรรณ เผ่าพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการ ซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้ สอนแนะวิธีการบันทึกบัญชี
  13 ก.พ. 2552
  นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษและนางกิตติวรรณ เผ่าพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีระดับชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการ ให้แก่สหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้กันทรลักษ์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด
  11 ก.พ. 2552
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมงานวัน "รวมพลคนปฏิรูปที่ดิน" ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ...
  10 ก.พ. 2552
  นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ประกวดเว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  7 ก.พ. 2552
  สำนักงานตรวจบัญชีศรีสะเกษ ได้ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหนองโนวิทยา
  6 ก.พ. 2552

  หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67]

   เข้าสู่ระบบ
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
  cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th