วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักราชการ ร่วมงานพิธีเปิด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ เสด็จยาตรา ปวงประชาเป็นสุข

วันที่ 5 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน996คน)

       เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักราชการ ร่วมงานพิธีเปิด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ เสด็จยาตรา ปวงประชาเป็นสุข โดยมี นายธวัช สุรบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
       นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ ครองราชสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการ อันเป็นประโยชน์แกประเทศชาติ และประชาชนอเนกประการได้ทรงปฏิบัติตามพระราชปณิธาน ในพระปฐมบรมราชองการ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อพสกนิกรของพระองค์ท่าน พระราชกรณียกิจในทุกด้าน อาทิเช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแพทย์และการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม สังคม เทคโนโลยี ตลอดจนการพระราชทาน แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ทำให้นานาอารยประเทศ ตื่นตัวภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
       นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวจังหวัดศรีสะเกษ พระองค์ท่านได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย พสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษต่างซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านดังกล่าว จะสถิตในดวงใจของชาวจังหวัดศรีสะเกษ ตราบชั่วนิรันดร์
      
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th