วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมฝึกอบรมโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ

วันที่ 2 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน1035คน)

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนายณัฏฐกิตติ์ ฐิติบุญธนาพงศ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และนายธนกฤต ดอนชัยธนากูล พนักงานขับรถยนต์ราชการ ร่วมเข้ารับการฝึกอบรมโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน และมีนายสันติ สารภี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูฝ้าย เป็นครูฝึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นำความรู้และทักษะจากการฝึกอบรมมาถ่ายทอดให้แก่บุคลากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ให้มีความรู้ ในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษา วิธีใช้งานถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน ฝึกทักษะประสบการณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และโทษของการดับไฟที่ผิดวิธี ขั้นตอนการอพยพหนีไฟที่ปลอดภัย การเอาตัวรอดและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อไป
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th