วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

Visit Day “My Little Farm”

วันที่ 7 เม.ย. 2553

              นายประสพสิน  แม้นทิม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  Visit Day  “My Little Farm”  พร้อมทั้งเปิด   CAD HUB   ศูนย์เรียนรู้ภาคเกษตรเพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์สำหรับครูและนักเรียน  โดยมี นางสุภชาดา   เจียรนัยกูร  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4  ให้การต้อนรับ      โอกาสนี้  รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายประสพสิน  แม้นทิม ปลัดอำเภอกันทรลักษ์  นายวิบูลย์   แก้ววรรณา   ผู้ช่วยคณบดี  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผศ.ดร.พนามาศ   ตรีวรรณกุล ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาจังหวัดศรีสะเกษ  นายประกิจ   มีนาเขต   ผู้บริหารโครงการ My Little Farm  บริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และ นายวรมันต์  ชมปรีชา   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะกษ    เขต 4  นายภัทรศาสตร์   มาสกุล   กล่าวความร่วมมือและชื่นชมการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน  พร้อมทั้งมอบของรางวัลของที่ระลึกให้กับผู้อำนวยการและ นักเรียนโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองของนักเรียนด้วย  การเยี่ยมเยือนครั้งนี้ นายประมาณ   ประสานพันธ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น  เด็กนักเรียน และชาวตำบลตระกาศ อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ   ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  เมื่อวันที่  7  เมษายน  2553 
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th