วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

พิธีรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553

วันที่ 22 เม.ย. 2553

              นายบุญจันทร์   แม้นศิริ    หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ    และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีรดน้ำขอพร   นางสุภชาดา   เจียรนัยกูร  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  4   ซึ่งจัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  22  เมษายน  2553
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th