วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมเสริมสร้างการออมและความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

วันที่ 24 พ.ย. 2553

                เมื่อวันที่ 24  พฤศจิกายน  2553 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมเสริมสร้างการออมและความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ให้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป  โดย  นายบุญจันทร์   แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ และข้าราชการในสังกัด นำนิทรรศการคลินิกบัญชี  เผยแพร่ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ” พร้อมทั้งให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    ซึ่งในตอนเย็นของวันเดียวกัน  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดงานวันเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ ให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทินทูนในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   โดยมี  นายชวรัตน์   ชาญวีรกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   เดินทางมาเป็นประธาน  นำประชาชนจุดเทียนและร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th