วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีปิดงาน เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ มหกรรมยางพาราและนวัตกรรม ๒๐๑๙ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด มีผลผลิตจำนวนมากและมีคุณภาพดีเป็นแหล่งผลิตเพื่อการส่งออก เป็นการส่งเสริมทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการตลาด เป็นการส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการบริการการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นเทศกาลประจำปีของจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรตลอดจนพี่น้องประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิด ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th