วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร จังหวัดชุดแรก อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 13 ก.พ. 2554

นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เดินทางลงพื้นที่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรชุดแรก ณ หน่วยเลือกตั้งฯ ในอำเภอปรางค์กู่ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกของการได้มาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกร แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553  โดยพ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ นับเป็นกฎหมายของเกษตรกรอย่างแท้จริง เพราะมีตัวแทนเกษตรกรและผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคเกษตรที่ได้รับการคัดเลือกมาจากเกษตรกร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับภาคเกษตรเป็นอย่างดี สามารถมองปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นที่ต้องการของเกษตรกร ดังนั้น จึงเชื่อมั่นว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างมาก เนื่องจากทุกปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จากการรักษาสิทธิของสมาชิก สภาเกษตรกร ที่จะต้องเป็นผู้คอยเสนอแนวทางแก้ไขไปสู่รัฐบาล และคอยติดตามเรื่องดังกล่าวว่าได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว ส่งผลให้ปัญหาได้รับการแก้ไขได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์มากกว่าที่เป็นมาในอดีต
 อย่างไรก็ตามสำหรับบรรยากาศของหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร จังหวัดชุดแรก อ.ปรางค์กู่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมลงคะแนนเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th