วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายบุญจันทร์ แม้นศิริ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษวันที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวผุสดี บุญเรือง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสายสอบบัญชีที่ 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรนิคมฯปรือใหญ่ จำกัด โดยจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งคณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ วิเคราะห์การดำเนินงานเพื่อหาสาเหตุแห่งปัญหาของสหกรณ์ เช่น การบริหารจัดการสหกรณ์ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ อัตราส่วนทางการเงิน การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ของสหกรณ์ให้เป็นรูปธรรม และติดตาม ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ต่อไป ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปรือใหญ่ จำกัด
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th