วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

ขอเชิญสั่งจองพระพุทธชินราชรุ่น ๖๐ ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 22 ธ.ค. 2554

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดสร้างพระบูชาและพระเหรียญที่ระลึกจำลองพระพุทธชินราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนพัฒนาครูบัญชี นักบริหารงานบัญชี เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสหกรณ์
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนท่านและผู้ที่สนใจ ร่วมสั่งจองพระพุทธชินราชรุ่น 60 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สามารถสั่งจอง พร้อมชำระเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
 
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.045-611869
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th