วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารศูนย์ศิลปอารยธรรมสี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 9 ม.ค. 2555

           เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2555 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารศูนย์ศิลปอารยธรรมสี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายธีระ วงสมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางมาเพื่อเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารศูนย์ศิลปอารยธรรมสี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายประทีป กีรติ เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำ ส่วนข้าราชการและ ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ มาให้การต้อนรับ และ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยนำคำ) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
    สำหรับอาคารศูนย์ศิลปะอารยธรรมสี่เผ่าไทย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 16 ชั้น ความสูงถึงยอดหลังคา 84 เมตร เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมของประยุกต์ ซึ่งหากสร้างแล้วเสร็จ จะถือว่าเป็นหอคอยชมทัศนียภาพที่สูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th