วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษเข้าร่วมประชุมประชาคมสำรวจความต้องการเกษตรกรและจัดทำแผนฯ

วันที่ 14 ก.พ. 2555

ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดยนางสาวสินัฏตา วรนุช ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประชาคมสำรวจความต้องการเกษตรกรและจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรปี ๒๕๕๕ พื้นที่อ่างฯ ห้วยศาลา ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ณ.ศาลา กรป.กลาง ม.๑๐ บ.โคกตาลกลาง ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th