วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เชิญร่วมเปิดโครงการ นโยบายดีๆ ของท่านจักรี สุจริตธรรม

วันที่ 16 ก.พ. 2555

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เชิญร่วมเปิดโครงการ นโยบายดีๆ ของท่านจักรี สุจริตธรรม ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 
๑๑.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. ลงทะเบียน
๑๑.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. รับฟังการเสวนาครูบัญชี (โดยครูบัญชีดีเด่นระดับจังหวัด)
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.
ท่านพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ พบปะผู้แทนจากสหกรณ์ต่างๆ, ครูบัญชี, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ครูบัญชีที่ชนะเลิศการประกวดทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง
๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
พบนโยบายดีๆ ของท่านจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดย ผอ.เกสร เรืองรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่๔ 
๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. เยี่ยมชมคลินิกบัญชี
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th