วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

ภาระกิจวันที่ 1 ค่ายอาสาโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง

วันที่ 26 มี.ค. 2555

ภาระกิจวันที่ 1 ค่ายอาสาโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
05.30 นักศึกษาอาสาโครงการตื่นขึ้นมาทำกิจกรรมออกกำลังกาย
07.00 รับประทานอาหารเช้าโดยฝีมือนักศึกษาอาสาโครงการและได้รับการเยี่ยมเยียนจากพี่ๆสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
09.00 นักศึกษาอาสาโครงการร่วมประชุมผู้นำหมู่บ้านและครู เพื่อชี้แจงโครงการในการทำกิจกรรมระหว่างลงพื้นที่โครงการฯพร้อมทั้งเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมปรับปรุงพัฒนาสหกรณ์โรงเรียน
13.30 นักศึกษาอาสาโครงการออกพื้นที่หมู่บ้านเพื่อทำความรู้จักกับประชากรในหมู่บ้าน
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th