วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

ภาระกิจวันที่ 3 ค่ายอาสาโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง ตอน มดตะนอยทาสีสหกรณ์ เพาะพันธุ์ปลา และออกแนะนำบัญชีในครัวเรือน

วันที่ 28 มี.ค. 2555

ภาระกิจวันที่ 3 ค่ายอาสาโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง ตอน มดตะนอยทาสีสหกรณ์ให้ดูสวยสด เพาะพันธุ์ปลาดุกเพื่อเป็นเศรษฐกิจพอเพียง และออกแนะนำบัญชีในครัวเรือนเพื่อสร้างวินัยการใช้จ่ายบัญชีในครัวเรือน
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดศรีสะเกษเข้ามาเยี่ยมชม,ให้ความรู้และนำพันธุ์ปลาดุกมาให้ มดตะนอย นำมาเพาะพันธุ์ที่โรงเรียนเพื่อให้เป็นเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดศรีสะเกษได้ให้ความรู้แก่ประชากรในหมู่บ้านในการเลี้ยงปลาดุกให้ได้ผลดี
-มดตะนอย ได้ร่วมมือร่วมใจกันทาสีสหกรณ์โรงเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม
-ช่วงบ่าย มดตะนอย ได้แบ่งกลุ่มกันออกไปให้ความรู้ในการทำบัญชีในครัวเรือนในพื้นที่โครงการ
 
โปรดติดตามภาระกิจทีมมดตะนอยบนดอยสูงในวันต่อไปน่ะคร๊าบบบบ....... ^_^
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th