วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สำหรับผู้ให้บริการระดับ สตส. (IT Provider)

วันที่ 16 ก.ค. 2555

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สำหรับผู้ให้บริการระดับ สตส. (IT Provider) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเกสร เรืองรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาผู้ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สำหรับผู้ให้บริการระดับสตส. (IT Provider) ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้ารับ การอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโยลีสารสนเทศประจำสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ ประกอบด้วย สตส.กาฬสินธุ์ จำนวน ๒ คน สตส.มุกดาหาร จำนวน ๒ คน สตส.ยโสธร จำนวน ๒ คน สตส.ร้อยเอ็ด จำนวน ๔ คน สตส.ศรีสะเกษ จำนวน ๖ คน สตส.อำนาจเจริญ จำนวน ๒ คน และ สตส.อุบลราชธานี จำนวน ๔ คน รวมทั้งสิ้น ๒๒ คน การอบรมครั้งครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสอนแนะ และแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างกัน อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th