วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

ร่วมพิธีเปิดงาน "สินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม"

วันที่ 5 ก.ย. 2555

            เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "สินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม" ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสหกรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะหนองแคน ถนนโชติพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ต่าง กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ที่มีการผลิตสินค้า โดยส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพการผลิต การพัฒนาด้านตลาดสินค้าสหกรณ์ และเพิ่มช่องทางการตลาด โดยส่งเสริมการจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th