วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 7 พ.ย. 2555

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการฯ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษจึงได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันเปิดโครงการฯ เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานโครงการในครั้งนี้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนครัวเรือน และคำแนะนำเกี่ยวกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาร่วมงานได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในการทำบัญชีรายรับรายจ่าย รวมทั้งได้ให้บริการตอบข้อซักถามปัญหาและให้คำแนะนำในการทำบัญชีรายรับรายจ่าย ณ ลานอเนกประสงค์ (สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ) เทศบาลตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดงาน และนายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษให้การต้อนรับ
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th