วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "         วันที่ 28 สิงหาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 1 สายสอบบัญชีที่ 2 สายสอบบัญชีที่ 4 และสายสอบบัญชีที่ 5 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ศรีสุวรรณ จำกัด สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทร์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณโรงสีสหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จำกัด อำเภอกันทรารมย์ หอประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด อำเภอกันทรลักษ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทร์ จำกัด อำเภอเมืองจันทร์ สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด อำเภอขุขันธ์ และสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
บริการ
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
Copyright © 2022 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 2/4 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-611869 โทรสาร : 045-633497 E-mail : [email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 pixel ไม่สามารถแสดงผลผ่าน Internet Explorer ได้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์