วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "      วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2566 นางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2566 เรื่อง กตส. ยกระดับ ขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต CAD : Shift & Change for The Future โดยมีนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประธานในพิธีเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างกัน และสร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในองค์กรร่วมกัน ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
บริการ
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
Copyright © 2022 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 2/4 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-611869 โทรสาร : 045-633497 E-mail : [email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 pixel ไม่สามารถแสดงผลผ่าน Internet Explorer ได้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์