วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "       วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางสาวใหม่ เสาะแสวง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านปุน จำกัด เพื่อสอนแนะให้สหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี และสามารถจัดทำบัญชีได้ ตลอดจนนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสหกรณ์ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านปุน จำกัด อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
บริการ
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
Copyright © 2022 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 2/4 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-611869 โทรสาร : 045-633497 E-mail : [email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 pixel ไม่สามารถแสดงผลผ่าน Internet Explorer ได้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์