วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "        วันที่ 13 กันยายน 2566 นางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2566 และเพิ่มศักยภาพบุคลากรในหัวข้อ "เสริมความคิด ติดอาวุธทางปัญญา” เพื่อกำกับ ดูแล ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีนางลำพูล ใจกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
บริการ
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
Copyright © 2022 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 2/4 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-611869 โทรสาร : 045-633497 E-mail : [email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 pixel ไม่สามารถแสดงผลผ่าน Internet Explorer ได้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์