วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมงานคณะติดตามพลัง วตท.11 ตามโครงการพลัง วตท.11 ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 17 มี.ค. 2557

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมงานคณะติดตามพลัง วตท.11 ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จังหวัดศรีสะเกษ ที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์-โนนจาน ตำบลโพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้รับเกียรติ์จากนายนพดล พลเสน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมโครงการทำนาปรังตำบลโพธิ์ มอบโคแก่ราษฎร, พันธุ์พืชผักสวนครัวรั้วกินได้, ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน โดยมี นายวิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับและร่วมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการทำนาปรังของเกษตรกรตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และในวันเดียวกันได้ทำการเดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรอาหารกลางวันและตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนพร้อมทั้งร่วมมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th