วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

ประชุม “สภาวะเศรษฐกิจทางการเงินสถาบันเกษตรกร 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 27 มิ.ย. 2552 13:30:00

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 น. นายมงคล  จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุม “สภาวะเศรษฐกิจทางการเงินสถาบันเกษตรกร 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศุภชัย  โพธิ์สุ เป็นประธาน มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้สอบบัญชี   พร้อมทั้งรับทราบแนวทางในการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน  จากนายอนันต์  ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3, 4 และ 5 ณ ห้องประชุมโรงแรมนครพนมริเวอร์ วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th