วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมงานพิธีเปิดงาน "เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ and Si Sa Ket trade Fair 2015"

วันที่ 21 มิ.ย. 2558

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงานพิธีเปิดงาน "เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ and Si Sa Ket trade Fair 2015" ในครั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงการวิเคราะห์ต้นทุนอาชีพการทำสวนผลไม้ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับความสนใจจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ(นายยุทธนา วิริยะกิตติ) และประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานพิธี ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านกงสุลใหญ่จากประเทศเวียดนาม/ สาธารณรัฐประชาชนจีน/ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น/ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร (ราชอาณาจักร กัมพูชา) และ ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงานฯ ในครั้งนี้
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th