วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

เมื่อระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2558 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2558 เรื่อง CLEAR TO CLEAN

วันที่ 9 ก.ย. 2558

เมื่อระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2558 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2558 เรื่อง CLEAR TO CLEAN โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับผู้สอบบัญชีของกรม ให้สามารถได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อบกพร่องต่างๆ ของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะเวลาอันสั้น ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้สอบบัญชีของกรม ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการต่อไป ซึ่งพิธีเปิดได้มีขึ้นในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th