วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมหน่วยออกเสียงประชามติ ในเขตอำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 7 ส.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน528คน)

          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559  นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยออกเสียงประชามติ ในเขตอำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งบรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยดี มีประชาชนมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง มีความเรียบร้อย
 
          แม้ว่าหลายพื้นที่ในอำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ จะมีประชาชนมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง ทางจังหวัดขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้เดินทางออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ไม่ว่าจะรับ หรือไม่รับ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพี่น้องประชาชน แต่ขอให้เดินทางมาออกเสียงประชามติในครั้งนี้
 
          ในด้านการดูแลความเรียบร้อยของการออกเสียงประชามติในวันนี้ทางจังหวัดได้แบ่งทีมผู้บริหารตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ในการแบ่งพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยออกเสียงประชามติตามอำเภอต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการตรวจสอบสถานการณ์ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ จากการออกเสียงประชามติ
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th