วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

หน้าหลัก >> :: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ::
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวด:: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ :: ข่าว/บทความทั้งหมด

:: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ::

สตส.ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
11 ก.พ. 2563
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวสมศรี ปุญญา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ชาวตลาดต้นมะเกลือศรีสะเกษ จำกัด
6 ก.พ. 2563
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นายพศิน พงษ์วนิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สายสอบบัญชีที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ชาวตลาดต้นมะเกลือศรีสะเกษ จำกัด
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
4 ก.พ. 2563
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4 ก.พ. 2563
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง
สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี สหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง จำกัด
31 ม.ค. 2563
วันที่ 31 มกราคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นายพศิน พงษ์วนิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี สหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง จำกัด
สตส.ศรีสะเกษ เข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือสหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด ประจำปี 2563
31 ม.ค. 2563
วันที่ 31 มกราคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นายพศิน พงษ์วนิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือสหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด ประจำปี 2563
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2563
28 ม.ค. 2563
วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะอนุกรรมพิจารณาเงินกู้ จำนวน 10 คน เข้าประชุมเพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนฯสหกรณ์
สตส.ศรีสะเกษ จัดโครงการฝึกอบรม เศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน สำหรับสมาชิกสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563
28 ม.ค. 2563
วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรม เศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน สำหรับสมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร เศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน สำหรับสมาชิกสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563
สตส.ศรีสะเกษ เข้าประสานเป้าหมายการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
24 ม.ค. 2563
วันที่ 24 มกราคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่1 โดยนางสาวผุสดี บุญเรือง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฎิบัติการ เข้าประสานเป้าหมายการดำเนินงาน
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
24 ม.ค. 2563
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวสมศรี ปุญญา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ
สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี สหกรณ์การเกษตรเขาวิหาร จำกัด
24 ม.ค. 2563
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชีสายสอบบัญชีที่ 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี
สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อหนองแก้ว
24 ม.ค. 2563
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชีสายสอบบัญชีที่ 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อหนองแก้ว
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
23 ม.ค. 2563
วันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวสินัฏตา วรนุช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสุดธิภา มูลศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรม
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดศรีสะเกษ
23 ม.ค. 2563
วันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดศรีสะเกษ
สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 06 จำกัด
23 ม.ค. 2563
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวยุพิน วะรงค์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสายสอบบัญชีที่ 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
23 ม.ค. 2563
วันที่ 22 มกราคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ นางสาวสมศรี ปุญญา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563
22 ม.ค. 2563
วันที่ 22 มกราคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางจตกมล ส่องแจ้ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563
สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำนาโพนค้อ
22 ม.ค. 2563
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชีสายสอบบัญชีที่ 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาเเฟเย็น” ประจำเดือนมกราคม 2563
22 ม.ค. 2563
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาเเฟเย็น” ประจำเดือนมกราคม 2563
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมพิธี วันยุทธหัตถีของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563
18 ม.ค. 2563
วันที่ 18 มกราคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวสมศรี ปุญญา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธี วันยุทธหัตถีของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th