วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
FONTSIZE
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายบุญจันทร์ แม้นศิริ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางวรรณนภา อุดนอก
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ
 
หน้าหลัก >> :: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ::
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวด:: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ :: ข่าว/บทความทั้งหมด

:: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ::

สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่สอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 07 จำกัด
21 มิ.ย. 2564
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 6 นำโดยนางสาวจตกมล ส่องแจ้ง
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์บริการสาธารณสุขอุทุมพรพิสัย จำกัด ปีบัญชี 31 ธันวาคม 2563
19 มิ.ย. 2564
วันที่ 19 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวเพลินพิศ สวนมอญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
สตส.ศรีสะเกษ เข้าแนะนำการจัดทำบัญชีโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด
19 มิ.ย. 2564
วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 5 และสายสอบบัญชีที่ 6
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อ “เรื่อง แนวการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์การเกษตร ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด Covid - 19” ผ่านระบบ Zoom Meeting
19 มิ.ย. 2564
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อ "เรื่อง แนวการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์การเกษตร
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ลงพื้นที่กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร)
17 มิ.ย. 2564
วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ลงพื้นที่กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี
สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่สอบทานหนี้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิ์
16 มิ.ย. 2564
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 3 ลงพื้นที่สอบทานหนี้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิ์
สตส.ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด
14 มิ.ย. 2564
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สตส.ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด
14 มิ.ย. 2564
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวสมศรี ปุญญา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สตส.ศรีสะเกษ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
13 มิ.ย. 2564
วันที่ 13 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
สตส.ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทุมพรพิสัย จำกัด
11 มิ.ย. 2564
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สตส.ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด
11 มิ.ย. 2564
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวจตกมล ส่องแจ้ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อ “เรื่อง กุญแจสู่ความสำเร็จให้ผู้สอบบัญชีมุ่งสู่การเป็น CYBER AUDITOR” ผ่านระบบ Zoom Meeting
11 มิ.ย. 2564
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อ “เรื่อง กุญแจสู่ความสำเร็จให้ผู้สอบบัญชีมุ่งสู่การเป็น CYBER AUDITOR”
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 3 / 2564
10 มิ.ย. 2564
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อ “เรื่อง แนวคิดธุรกิจออนไลน์” ผ่านระบบ Zoom Meeting
10 มิ.ย. 2564
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อ “เรื่อง แนวคิดธุรกิจออนไลน์” ผ่านระบบ Zoom Meeting
สตส.ศรีสะเกษ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 9/2564
4 มิ.ย. 2564
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 9/2564
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อ “เรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19” ผ่านระบบ GIN Conference
4 มิ.ย. 2564
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อ "เรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ
สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำนาโพนค้อ
1 มิ.ย. 2564
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2564
31 พ.ค. 2564
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2564 เพื่อพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้กับสหกรณ์ 8 แห่ง
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที่ 1/2564
31 พ.ค. 2564
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวสมศรี ปุญญา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที่ 1/2564
สตส.ศรีสะเกษ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
30 พ.ค. 2564
วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
Copyright © 2019 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th