วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เกษ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลเงาะ – ทุเรียนศรีสะเกษ ASEAN Trade Fair 2017”

วันที่ 16 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน564คน)

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมกับนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ณ สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด เพื่อพบปะกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน – โคเนื้อ (เกษตรกร 200 คน) เยี่ยมชมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด และจุดรับซื้อ/จัดส่งทุเรียนพรีเมี่ยม เพื่อการพัฒนาทุเรียนคุณภาพของจังหวัดศรีสะเกษ
 
และเป็นประธานเปิดงาน "เทศกาลเงาะ – ทุเรียนศรีสะเกษ ASEAN Trade Fair 2017” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น, กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น, กงสุลใหญ่เวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น, รองผู้ว่าราชการจังหวัดเสียมราฐ, รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร, รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย และคณะจากประเทศกัมพูชา, ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับในครั้งนี้ และเยี่ยมชมนิทรรศการตามรอยพ่อ "ศาสตร์พระราชา” ซึ่งในงานนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ จุดเรียนรู้ด้านการจัดทำบัญชีนำวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง แก่ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th