วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

ประกาศข่าว

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมกับสตท. 4 กำกับติดตามให้คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (21/09/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมการแถลงผลงานการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ (20/09/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (19/09/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง (19/09/2566)
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีประจำปี (19/09/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (15/09/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ (14/09/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมการมอบนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านทาง Facebook Live กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (13/09/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2566 (13/09/2566)
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีประจำปี (12/09/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 (11/09/2566)
เป็นวิทยากรหลักสูตร “เกษตรทฤษฎีใหม่” (05/09/2566)
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีประจำปี (05/09/2566)
สตส.ศรีสะเกษ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 6/2566 (04/09/2566)
สตส.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย (04/09/2566)
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีประจำปี (31/08/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี (31/08/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี (30/08/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ (30/08/2566)
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีระหว่างปี (29/08/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2566 (29/08/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (28/08/2566)
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีระหว่างปี (28/08/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (27/08/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (26/08/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี (25/08/2566)
สตส.ศรีสะเกษ สอบทานหนี้สมาชิก (25/08/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) (25/08/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ (25/08/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (25/08/2566)
อ่านทั้งหมด...     

บริการ
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
Copyright © 2022 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 2/4 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-611869 โทรสาร : 045-633497 E-mail : [email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 pixel ไม่สามารถแสดงผลผ่าน Internet Explorer ได้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์