วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

ประกาศข่าว

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567 (26/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ (24/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (23/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีประจำปี (23/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (23/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี (23/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน (22/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี (22/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดโครงกรสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ (22/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ สอบทานหนี้ (22/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมจัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2567 (21/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีประจำปีและติดตั้งโปรแกรม (21/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2567 (Field Day) (21/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ (21/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี (20/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ จัดอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (20/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (20/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ สอบทานหนี้ (19/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี (19/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมการผลิต และการตลาดพืชหลังนา ปีการผลิต 2566/67” (19/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567 (16/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (16/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี (16/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (16/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี (15/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ (15/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (15/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค (15/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีประจำปี (14/02/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมลงพื้นที่ชี้แจงแผนงาน/โครงการฯ และภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่ คทช. (14/02/2567)
อ่านทั้งหมด...     

บริการ
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
Copyright © 2022 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 2/4 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-611869 โทรสาร : 045-633497 E-mail : [email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 pixel ไม่สามารถแสดงผลผ่าน Internet Explorer ได้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์