วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

ประกาศข่าว

สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีประจำปี (21/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (21/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ (20/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท. 4 (19/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ (19/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (19/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (19/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับรตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.ศรีสะเกษ (19/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ สอบทานหนี้ (19/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีประจำปีและสอบทานหนี้ (18/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมกับหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ระดับจังหวัด (18/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีประจำปีและสอบทานหนี้ (17/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ (17/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิด “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติ (14/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีประจำปีและสอบทานหนี้ (14/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง (14/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติโครงการฝึกอบรม “ไกล่เกลี่ยคดีก่อนฟ้อง พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส” (14/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งเฉลิมพระเกียรติ (13/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ประจำปี 2567” (12/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ จัดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด้วยระบบสหกรณ์ (12/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท. 4 (12/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมหารือการสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน (11/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาด้านหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ (10/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีประจำปี (10/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” (09/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (08/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ (07/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมโครงการจัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567” (07/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2567 (06/06/2567)
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีประจำปีและสอบทานหนี้ (04/06/2567)
อ่านทั้งหมด...     

บริการ
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
Copyright © 2022 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 2/4 หมู่ที่ 6 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-611869 โทรสาร : 045-633497 E-mail : [email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 pixel ไม่สามารถแสดงผลผ่าน Internet Explorer ได้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์