วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

ประกาศข่าว

สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีประจำปี และสอบทานหนี้สมาชิก (24/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด (จกบ.) (24/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ (23/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย (22/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ กำกับติดตามการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี (22/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (21/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ สอบทานหนี้ (17/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีประจำปี (16/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (16/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง (16/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย (15/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ (14/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Field Day (14/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรขับเคลื่อนความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร (14/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี (14/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมการประชุมขับเคลื่อน เชื่อมเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งโปร่งใสในสหกรณ์ (13/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ (13/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 (13/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีประจำปี (10/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี (09/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Field Day (09/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (09/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย (08/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมการจัดเวทีทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (08/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2566 (08/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Field Day (08/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีบวงสรวงงานเทศกาลดอกลำดวนบาน (08/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการยกระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร (08/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา (06/03/2566)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท 4 (02/03/2566)
อ่านทั้งหมด...     

บริการ
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
Copyright © 2022 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 2/4 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-611869 โทรสาร : 045-633497 E-mail : [email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 pixel ไม่สามารถแสดงผลผ่าน Internet Explorer ได้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์