วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

ข่าวประกาศรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (30/11/2566)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก และจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (09/11/2566)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (31/10/2566)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (27/10/2566)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และวันเวลาสถานที่สอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (24/10/2566)
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 1 อัตรา (03/10/2566)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (28/09/2565)
ประกาศเลื่อนสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (22/09/2565)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธ์เข้าคัดเลือก ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (22/09/2565)
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ (12/09/2565)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (17/08/2564)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจบัญชี (23/07/2564)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (23/06/2564)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (21/06/2564)
ประกาศเลื่อนสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (02/06/2564)
ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (01/06/2564)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (21/05/2564)
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 1 อัตรา (05/05/2564)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมา ตำแหน่งขับรถยนต์ราชการ (28/12/2563)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธ์เข้าคัดเลือก ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (24/12/2563)
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (15/12/2563)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (29/07/2563)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (28/07/2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (24/07/2563)
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 1 อัตรา (17/07/2563)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (30/04/2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (26/04/2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ (23/04/2562)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (09/04/2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (14/02/2562)
อ่านทั้งหมด...     

บริการ
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
Copyright © 2022 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 2/4 หมู่ที่ 6 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-611869 โทรสาร : 045-633497 E-mail : [email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 pixel ไม่สามารถแสดงผลผ่าน Internet Explorer ได้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์