วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

Site Mep
เมนูหลัก
::หน้าหลัก::
::กระดานถาม-ตอบ
คำสั่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2561
 รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2564
เปิดเผยงบทดลอง
ประจำเดือน กันยายน 64
รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 64
ประจำเดือน ตุลาคม 2564
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ประจำเดือน ธันวาคม 2564
ประจำเดือน มกราคม 2565
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ประจำเดือน มีนาคม 2565
หน่วยงาน สตท.4
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่อุบลราชธานี 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่อำนาจเจริญ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ยโสธร 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ร้อยเอ็ด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่มุกดาหาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่กาฬสินธุ์

บริการ
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
Copyright © 2022 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 2/4 หมู่ที่ 6 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-611869 โทรสาร : 045-633497 E-mail : [email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 pixel ไม่สามารถแสดงผลผ่าน Internet Explorer ได้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์