วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
FONTSIZE
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายบุญจันทร์ แม้นศิริ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางวรรณนภา อุดนอก
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ
 

 
     เมนูหลัก
          ::หน้าหลัก::
          ::Email ::
          ::Intranet
          ::ร้องทุกข์::
          ::ติดต่อเรา:: 
          ::เว็บไซต์หน่วยงาน::
          ::Site Mep::
     สตส.ศรีสะเกษ 
          วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมตรวจฯ
          ประวัติสำนักงาน
          วิสัยทัศน์/หน้าที่ความรับผิดชอบ
          ทำเนียบบุคลากร
          แผนการปฎิบัติงาน
          ขอส่งแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561
          คำสั่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
          ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
          รายงานประจำปี
     โครงการที่รับผิดชอบ
          โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ
          พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีฯ
          คลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่
          พัฒนาประสิทธิภาพสหกรณ์
          วิสาหกิจชุมชน
          WWR
          ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
     ชมรม
        ชมรมครูบัญชี 
          ครูบัญชีดีเด่น
          ครูบัญชีอาสา 
        ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการ
          ระเบียนนายทะเบียนสหกรณ์

     VIDEO
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
          ศรีสะเกษ

     หน่วยงาน สตท.4
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
          สตท.4
          สตส.อุบลราชธานี 
          สตส.อำนาจเจริญ
          สตส.ยโสธร
          สตส.ร้อยเอ็ด
          สตส.มุกดาหาร
          สตส.กาฬสินธุ์
     หน่วยงานราชการศรีสะเกษ
          ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
Copyright © 2019 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th