วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
FONTSIZE
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายบุญจันทร์ แม้นศิริ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางวรรณนภา อุดนอก
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ
 
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
โปรแกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์      ความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 0 0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ      งานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 0 0
คลินิกบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ      คลินิกบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 0 0
ทั่วไป      กระทู้เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 0 0
ศูนย์บริการประชาชนด้านบัญชี      ศูนย์บริการประชาชนด้านบัญชี 2 1
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
Copyright © 2019 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th