วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

    1     2     3     4     5     6     7  
  สตส.ศรีสะเกษ เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 จำกัด (01/04/2563)
วันที่ 1 เมษายน 2563 นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยสายสอบบัญชีที่ 1 สายสอบบัญชีที่ 2 และสายสอบบัญชีที่ 5 เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปรือใหญ่ จำกัด สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบึงบูรพ์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของสินค้าคงเหลือ
  สตส.ศรีสะเกษ เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (01/04/2563)
วันที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 2 - 8 เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ โดยมีสหกรณ์การเกษตรโนนคูณ จำกัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด
  สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด (31/03/2563)
วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด
  สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2563 (30/03/2563)
วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2563
อ่านทั้งหมด...     

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th