วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

 เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์สำนักงาน
    1     2     3     4     5     6  
ข่าว/กิจกรรมสำนักงาน
  อตส. เปิดโครงการ “ต้นกล้าความดี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ (21/05/2565)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ต้นกล้าความดี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
  อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ (21/05/2565)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เพื่อดูสถานที่ก่อสร้างอาคารห้องประชุมของสำนักงานฯ
  สตส.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (21/05/2565)
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวรัตติยา พุ่มจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
  อตส. ร่วมต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (20/05/2565)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางลำพูล ใจกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 และนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อ่านทั้งหมด...     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นางลำพูล ใจกล้า
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔

นางวรรณนภา อุดนอก
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

บริการ
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
Copyright © 2022 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 2/4 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-611869 โทรสาร : 045-633497 E-mail : cadsk@cad.go.th
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 pixel ไม่สามารถแสดงผลผ่าน Internet Explorer ได้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์