วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

 เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์สำนักงาน
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
ข่าว/กิจกรรมสำนักงาน
  สตส.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567 (26/02/2567)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภกิตติ์ ปกป้อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567
  สตส.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ (24/02/2567)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางสาวเพลินพิศ สวนมอญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์
  สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (23/02/2567)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้กันทรลักษ์ จำกัด
  สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีประจำปี (23/02/2567)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางปิยานุช พิจารณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่สอบบัญชีประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ จำกัด
อ่านทั้งหมด...     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (13/02/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำน (16/11/2565)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิ (07/11/2565)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหล (25/10/2565)
อ่านทั้งหมด...     

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔

นายศุภกิตติ์ ปกป้อง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

บริการ
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
Copyright © 2022 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 2/4 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-611869 โทรสาร : 045-633497 E-mail : [email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 pixel ไม่สามารถแสดงผลผ่าน Internet Explorer ได้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์