วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

    1     2     3     4     5     6  
  สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมในการติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์โคเนื้อดอกลำดวน จำกัด (23/09/2563)
วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวสุวรรณศรี มากมูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
  สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ เวอร์ชั่น 3.0 (22/09/2563)
วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นายศตวรรษ ประคอง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ เวอร์ชั่น 3.0
  สตส.ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 (21/09/2563)
ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน
  สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (19/09/2563)
วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวสมศรี ปุญญา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
อ่านทั้งหมด...     

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th