วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

หน้าหลัก >> :: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ::
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวด:: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ :: ข่าว/บทความทั้งหมด

:: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ::

ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
20 ก.ค. 2567
วันที่ 20 กรกฎาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางสาวใหม่ เสาะแสวง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ. 2567
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
19 ก.ค. 2567
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 นายศุภกิตติ์ ปกป้อง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสาวสินัฏตา วรนุช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรโพธิ์ศรีสุวรรณ จำกัด
สตส.ศรีสะเกษ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
19 ก.ค. 2567
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 นายศุภกิตติ์ ปกป้อง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม “สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
19 ก.ค. 2567
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 นายศุภกิตติ์ ปกป้อง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม “สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีประจำปีและสอบทานหนี้
18 ก.ค. 2567
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยสายสอบบัญชีที่ 1 และสายสอบบัญชีที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรวังหิน จำกัด กลุ่มเกษตรกรทำนาอาวอยยั่งยืน และสอบทานหนี้ กลุ่มเกษตรกรทำนาอาวอยยั่งยืน
สตส.ศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
18 ก.ค. 2567
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางปิยานุช พิจารณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว.
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมซักซ้อมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
18 ก.ค. 2567
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางสาวสินัฏตา วรนุช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สตส.ศรีสะเกษ “เว้ากันยามเช้า ชาวศรีสะเกษ” สภากาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ
18 ก.ค. 2567
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางสาวสินัฏตา วรนุช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรม "เว้ากันยามเช้า ชาวศรีสะเกษ” สภากาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567
สตส.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
18 ก.ค. 2567
วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีประจำปีและสอบทานหนี้
17 ก.ค. 2567
วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 นายศุภกิตติ์ ปกป้อง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้สอบบัญชีสายสอบบัญชีที่ 1 สายสอบบัญชีที่ 6 และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปรือใหญ่ จำกัด และสอบทานหนี้สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปรือใหญ่ จำกัด
สตส.ศรีสะเกษ ซักซ้อมทำความเข้าใจข้อสังเกตจากการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
16 ก.ค. 2567
วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 นายศุภกิตติ์ ปกป้อง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยสายสอบบัญชีที่ 2 ซักซ้อมทำความเข้าใจข้อสังเกตจากการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
สตส.ศรีสะเกษ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2567
16 ก.ค. 2567
วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนายศุภกิตติ์ ปกป้อง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2567
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรม “การกำหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจและนำไปสู่แผนขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม”
15 ก.ค. 2567
วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 นายศุภกิตติ์ ปกป้อง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ และนางสาวสินัฏตา วรนุช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อบริหารจัดการธุรกิจ
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
14 ก.ค. 2567
วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 นายศุภกิตติ์ ปกป้อง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทุมพรพิสัย จำกัด
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
14 ก.ค. 2567
วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 นายศุภกิตติ์ ปกป้อง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
11 ก.ค. 2567
วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 นายศุภกิตติ์ ปกป้อง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สตส.ศรีสะเกษ เข้ากำกับติดตามให้คำแนะนำ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
11 ก.ค. 2567
ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และสายสอบบัญชีที่รับผิดชอบสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เข้ากำกับติดตามให้คำแนะนำ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดศรีสะเกษ
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีประจำปี
11 ก.ค. 2567
วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางสาวกชกร เกิดโภคา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีประจำปีและสอบทานหนี้
11 ก.ค. 2567
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางสาวกนกเนตร บุญยศ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีประจำปี และสอบทานหนี้ สหกรณ์การเกษตรพยุห์ จำกัด
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรม “การกำหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจและนำไปสู่แผนขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม”
11 ก.ค. 2567
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางปิยานุช พิจารณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อบริหารจัดการธุรกิจ โครงการอบรม “การกำหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจและนำไปสู่แผนขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม”

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ถัดไป>>
บริการ
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
Copyright © 2022 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 2/4 หมู่ที่ 6 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-611869 โทรสาร : 045-633497 E-mail : [email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 pixel ไม่สามารถแสดงผลผ่าน Internet Explorer ได้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์