วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

หน้าหลัก >> ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (30 พ.ย. 2566)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก และจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (9 พ.ย. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (31 ต.ค. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (27 ต.ค. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และวันเวลาสถานที่สอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (24 ต.ค. 2566)
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 1 อัตรา (3 ต.ค. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (28 ก.ย. 2565)
ประกาศเลื่อนสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (22 ก.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธ์เข้าคัดเลือก ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (22 ก.ย. 2565)
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ (12 ก.ย. 2565)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (17 ส.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจบัญชี (23 ก.ค. 2564)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (23 มิ.ย. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (21 มิ.ย. 2564)
ประกาศเลื่อนสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (2 มิ.ย. 2564)
ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (1 มิ.ย. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (21 พ.ค. 2564)
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 1 อัตรา (5 พ.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมา ตำแหน่งขับรถยนต์ราชการ (28 ธ.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธ์เข้าคัดเลือก ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (24 ธ.ค. 2563)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
บริการ
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
Copyright © 2022 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 2/4 หมู่ที่ 6 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-611869 โทรสาร : 045-633497 E-mail : [email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 pixel ไม่สามารถแสดงผลผ่าน Internet Explorer ได้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์