วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

Script การตรวจสอบ

ชุดคำสั่งตรวจสอบ (CATS) สำหรับโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน
CATS_Saving สำหรับตรวจสอบสหกรณ์ภาคออมทรัพย์ (CATS Saving 3.0) ติดต่อเจ้าหน้าที่ ติดต่อเจ้าหน้าที่
CATS_Saving สำหรับตรวจสอบสหกรณ์ภาคออมทรัพย์ (CATS Saving 2.1) ติดต่อเจ้าหน้าที่ ติดต่อเจ้าหน้าที่
CATS_FullPack สำหรับตรวจสอบภาคการเกษตร ชุดหลังวันที่ 12 มีนาคม 2563 (Member 2.0 + Loan 2.0 / Others 2.3) ติดต่อเจ้าหน้าที่ ติดต่อเจ้าหน้าที่
CATS_FullPack สำหรับตรวจสอบภาคการเกษตร ชุดก่อน 12 มีนาคม 2563 (Member+Loan 1.9 / Others 2.2) ติดต่อเจ้าหน้าที่ ติดต่อเจ้าหน้าที่

ชุดคำสั่งตรวจสอบ (CATS) สำหรับโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์(พัฒนาเพิ่มเติม_เชื่อมโยงสมาชิกหุ้นเงินให้กู้และเงินรับฝาก) ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน
CATS_FullPack สำหรับตรวจสอบภาคการเกษตร ชุดก่อน 12 มีนาคม 2563 (Member+Loan 1.9 / Others 2.2) ติดต่อเจ้าหน้าที่ ติดต่อเจ้าหน้าที่

ACL สำหรับโปรแกรมระบบเอกชนรายที่ 2 (Rangsit)(พัฒนาเพิ่มเติม_เชื่อมโยงสมาชิกหุ้นเงินให้กู้และเงินรับฝาก) ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน
ระบบตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สำหรับโปรแกรมระบบบัญชีเอกชนรายที่ 2 (Rangsit) ติดต่อเจ้าหน้าที่ ติดต่อเจ้าหน้าที่


บริการ
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
Copyright © 2022 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 2/4 หมู่ที่ 6 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-611869 โทรสาร : 045-633497 E-mail : [email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 pixel ไม่สามารถแสดงผลผ่าน Internet Explorer ได้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์