วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

หน้าหลัก >> :: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ::
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวด:: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ :: ข่าว/บทความทั้งหมด

:: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ::

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ
30 พ.ย. 2566
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาแผนการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เป้าหมาย
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ
29 พ.ย. 2566
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2566
สตส.ศรีสะเกษ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
27 พ.ย. 2566
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีระหว่างปี และตรวจประเมินการควบคุมภายใน
27 พ.ย. 2566
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่สอบบัญชีระหว่างปี สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตไพรบึง จำกัด
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
25 พ.ย. 2566
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวสินัฏตา วรนุช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีระหว่างปี
24 พ.ย. 2566
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวจตกมล ส่องแจ้ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่สอบบัญชีระหว่างปี สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมหารือการจัดร้านนิทรรศการ งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ
24 พ.ย. 2566
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมหารือการจัดร้านนิทรรศการ งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ
สตส.ศรีสะเกษ เข้าตรวจประเมินการควบคุมภายใน
23 พ.ย. 2566
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 3 และสายสอบบัญชีที่ 4 เข้าตรวจประเมินการควบคุมภายใน
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด
23 พ.ย. 2566
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2566
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานในพื้นที่ สตท. 4
22 พ.ย. 2566
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 9/2566
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีระหว่างปี
22 พ.ย. 2566
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวเพลินพิศ สวนมอญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่สอบบัญชีระหว่างปี สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว โครงการเกี่ยวข้าวในพื้นที่ส่วนพระองค์
22 พ.ย. 2566
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวใหม่ เสาะแสวง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว โครงการเกี่ยวข้าวในพื้นที่ส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
21 พ.ย. 2566
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2567
สตส.ศรีสะเกษ เข้าตรวจประเมินการควบคุมภายใน
21 พ.ย. 2566
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าตรวจประเมินการควบคุมภายใน สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง
21 พ.ย. 2566
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีระหว่างปีและตรวจประเมินการควบคุมภายใน
20 พ.ย. 2566
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่สอบบัญชีระหว่างปี สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมรำเฉลิมฉลอง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
19 พ.ย. 2566
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ร่วมรำเฉลิมฉลอง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
สตส.ศรีสะเกษ สอบทานหนี้สมาชิก
17 พ.ย. 2566
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางดาวใจ วงษ์ไกร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่สอบทานหนี้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สระกำแพงใหญ่
สตส.ศรีสะเกษ เข้าตรวจประเมินการควบคุมภายใน
17 พ.ย. 2566
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสุดธิภา มูลศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าตรวจประเมินการควบคุมภายใน สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยอำเภอราษีไศล จำกัด และสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีระหว่างปี
17 พ.ย. 2566
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวจตกมล ส่องแจ้ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่สอบบัญชีระหว่างปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทุมพรพิสัย จำกัด

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ถัดไป>>
บริการ
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
Copyright © 2022 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 2/4 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-611869 โทรสาร : 045-633497 E-mail : [email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 pixel ไม่สามารถแสดงผลผ่าน Internet Explorer ได้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์